test text      . . . lekkasje - vær trygg - få varsel i tide . . .

________      LEKKASJE - DETEKSJON - LOKASJON - VARSLING      _________

______   elektriske oppvarmingssystemer for industri og laboratorium   ______

Spesielle løsninger for spesielle oppvarmingsbehov

AVA SYSTEM har hele Tyco Thermal Controls Isopad program for elektriske oppvarmingssystemer. Isopad dekker behovene industrien etterspør for oppvarming av alt fra gassflasker- og oljefat, luker, lokk, ventiler, koblinger, heat tracing av rørforbindelser/tanker og til varmekontroll for hele tankvognsett.

.