test text      . . . lekkasje - vær trygg - få varsel i tide . . .

________      LEKKASJE - DETEKSJON - LOKASJON - VARSLING      _________

___________   lekkasje deteksjon  -  kjemikalier   ___________

Thumbnail example

Typisk anvendelse: Syrelekkasje i batterirom, ulike kjemikalier ifm malingproduksjon, kjemikalier/syrer ifm. farmasi produksjon og solcelle produksjon

Funksjon og deteksjonsmetode er for syrer og andre elektrisk ledende kjemikalier er den samme som for vann. Forskjellen er at selve sensorkabelen er bygget av et mer robust polymer materiale som tåler mye høyere grad av aggresivitet fra væskene den kan bli utsatt for før den går i oppløsning. I tillegg er koblingene (kontaktene) utført i rustfritt stål i stedet for plast som de pre-konnekterte sensorkablene for vann benytter.

AVA SYSTEMS tilbyr også en integrert løsning som gjør det mulig å IP adressere de respektive overvåkningsenhetene. Deretter kan disse nås og kommuniseres med via eksisterende Ethernet, eventuelt via Internet. Systemet kan også kobles opp mot og benytte seg av Safetel's ferdige løsninger. Dette er kort forklart en sikker overføring av alarmmeldinger via det etablerte GSM nettet som blant annet bankene benytter seg av.Oversikt over et utvalg av de kjemikalier TraceTek er testet på - chemical response

.