test text      . . . lekkasje - vær trygg - få varsel i tide . . .

________      LEKKASJE - DETEKSJON - LOKASJON - VARSLING      _________

___   Vannlekkasje, lekkasje deteksjon  -  vann, kjølevann/isvann, etc.   ___

Thumbnail example

Kritiske områder for vannlekkasjer dette utstyret passer for er:  Serverhaller, datacenter, tekniske rom, verneverdige bygg, bibliotek, kunstsamlinger etc.

Teknologien AVA SYSTEMS arbeider primært med, TraceTek, ble utviklet av Raychem tidlig på 80-tallet og senere kjøpt og videreutviklet av Tyco Thermal Controls. TraceTek er installert på ulike steder over hele verden, og testet ut gjennom mange år i en rekke krevende miljøer. I dag er TraceTek et gjennomprøvet stabilt og driftssikkert system. Med Tyco Thermal Controls i ryggen er teknologien sikret en posisjon blant de fremste i verden, og en fortsatt kontinuerlig utvikling fremover for å holde denne posisjonen.

For ethvert alarmsystem gjelder generelt tre ting: 1.)ha solid og gjennomtestet teknologi, 2.)ha stabilitet over tid og 3.) ha 0-falske-alarmer.

Et av TraceTek's store fortrinn, og som vektlegges høyt i profesjonell sammenheng, er at systemet har en automatisk intern målesekvens for å oppdage/rapportere feil som brudd, skade, jordingsfeil / koblingsfeil etc. på egne koblinger/kabler, og hvor slike hendelser åvervåkes og varsles separat fra systemet. I større anlegg vil denne type feil være en del av hverdagen man må forholde seg til. En slik nyansering og spesifisering av alarm-meldinger er mulig fordi sensorkabelen er bygget opp rundt et mer sofistikert distribuert symmetrisk to-krets-system basert på halvledende polymermateriale, snarere enn et mer enkelt og tradisjonelt en-krets-system med de begrensninger det har. (De fleste tradisjonelle punkt- og eller stripe/bånd målinger som finnes på markedet i dag er basert på Ohms lov rett fram anvendt på enkel krets.) Økende antall alarmer med tilhørende utrykninger og kostnader over driftsbudsjettet hvor alarmen i ettertid viser seg å være upresis eller falsk har i det senere fått økt fokus. Samtidig har omfanget av materielle tap og konsekvenser generelt blitt mer alvorlige der hvor vannalarm burde vært gitt, men som av ulike grunner har blitt ignorert eller uteblitt.

Viktigheten av å prioritere nettopp stabilitet over tid i det reelle driftsmiljøet utstyr og sensore står i og reduksjon/eliminasjon av falske alarmer øker logisk nok dramatisk med systemets levealder. Differensialmålinger i symmetriske to-krets-systemer har den fysiske egenskap innebygget at kretsene, fordi de nettopp er bygget symmetriske, automatisk er selvkalibrerende i forhold til hverandre. Dette gir store fortrinn sammenlignet med tradisjonelle vanlige enkeltkretser for både hva gjelder feil og avvik gjennom levetiden til installasjonen. Alt for ofte står anlegg rundt om frakoblet, eller tilkoblet men med permanent alarm indikasjon fordi stabilitetsproblemer, jordingsproblemer, eller andre problemer gjør det for kostbart å drifte anlegget og eventuelt finne ut av og rette feilen(e) som står aktivert. Teknisk gode og enkle løsninger kombinert med kunnskap og erfaring med problemstillinger knyttet til installasjon, installasjonsprosessen, igangkjøring og drift er helt avgjørende i disse miljøene med tanke på stabilitet og et problemfritt fungerende varslingsanlegg gjennom installasjonens levetid.

AVA SYSTEM tilbyr også en integrert løsning som gjør det mulig å IP adressere de respektive overvåkningsenhetene. Deretter kan disse nås og kommuniseres med via eksisterende Ethernet, eventuelt via Internet. Systemet kan også kobles opp mot og benytte seg av for eksempel Safetel's ferdige løsninger. Dette er kort forklart en sikker overføring av alarmmeldinger via det etablerte GSM nettet som blant annet bankene benytter seg av.