test text      . . . lekkasje - vær trygg - få varsel i tide . . .

________      LEKKASJE - DETEKSJON - LOKASJON - VARSLING      _________

__________   AVA SafePipe System  -  "smart-rør"   __________

AVA SafePipe System - en ny generasjon rør-i-rør, "smart-rør", utvilet i samarbeid med LOGSTOR. Dette er røret som selv varsler fra om en lekkasje skulle oppstå i røret.

Thumbnail example

AVA SafePipe System, er et resultat av smart kombinasjon av to teknologier. Fra LOGSTOR kommer produksjonsteknologi av dobbeltvegg eller "rør-i-rør" konstruksjon hvor erfaring og kunnskap ligger i flere tiårs produksjon av rør til fjernvarme. Fra Raychem - som nå er en del av Tyco Thermal Controls og nå sist kjøpt opp av Pentair kommer TraceTek. Den avanserte symmetrisk dobbeltkrets sensorteknologien utviklet for deteksjon av små lekkasjer gjennom smart anvendelse av halvledende plast polymerer med spesielle elektriske og kjemiske egenskaper.

Teknologien utviklet av LOGSTOR for volum produksjon av dobble pre-isolerte rør for væskebasert fjernvarme distribusjon gjør det mulig å produsere kostnadseffektivt dobbeltvegg rør hvor et integrert perforert trekkrør er posisjonert i rommet som er fylt med PUR mellom innerrør (medierør) og ytterrør. Inne i dette perforerte trekkrøret installeres så den spesielle TraceTek sensor kabelen med installasjons- og igangkjøringsprosedyrer utarbeidet av AVA SYSTEMS. Sensor kabelen registrerer og melder fra om lekkasjer som måtte forekomme gjennom hele rørets levetid uansett hvor i røret lekkasjen måtte starte. AVA SafePipe System produktet oppnår på denne måten å få en form for intelligens, gjennom en kontinuerlig -under drift- 365/24/7 overvåkning av SafePipe røret fra innsiden, uavbrutt og i hele rørets lengde. Fordi ytterkappen av SafePipe er produsert i solid HDPE (High Density Poly Ethylene) materiale fungerer rørets ytterkappe i denne sammenheng som "miljø-membran". En eventuell lekkasje vil derfor bli oppdaget og varslet om allerede helt i startfasen, mens den ennå er ubetydelig og fremdeles befinner seg inne i mellomveggen, altså på innsiden av miljømembranen. Følgelig vil aldri selve innholdet (kjemikalie/drivstoff etc.) som transportrøret frakter lekke ut i omgivelsene før utbedring/reparasjon kan gjennomføres som et vanlig vedlikeholdsoppdrag.

.