test text      . . . lekkasje - vær trygg - få varsel i tide . . .

________      LEKKASJE - DETEKSJON - LOKASJON - VARSLING      _________

____________   lekkasje deteksjon  -  oljebaserte produkter   ___________

Produkter fra flytende hydrokarboner (dvs. ulike drivstoff, smøremidler, etc.)

Bevaring av natur og trygge arbeidsplasser krever både kunnskap og utstyr i alle aspekter som berører sikkerhet og miljø. Ny teknologi, og smarte kombinasjoner av nye teknologier, gjør det imidlertid mulig å utvikle stadig forbedrede løsninger på alle områder.

Thumbnail example

Det spesielle med TraceTek sensoren som anvendes i olje sammenheng -TT5000- er at selve deteksjonen skjer på bakgrunn av en kjemisk reaksjon. Sensorkabelen inneholder et dopet polymer som ved eksponering til flytende hydrokarboner, dvs. alle oljebaserte produkter, setter igang en kjemisk reaksjon. Denne reaksjonen medfører blant annet at polymeret starter å svelle (ekspandere). Denne ekspansjonen utvikler så en trykkoppbygning på det fysiske punktet i kabelen eksponeringen skjer. I dette punktet bygges det så opp et økt antall mikrobaner for strøm mellom de to symmetrisk oppbygde sensorkretsene inne i kabelen. Herifra er det elektrisk sett "lett match" å måle med stor nøyaktighet hvor eksakt dette trykkpunktet ligger ved anvendelse av Ohms lov differensielt. Sensorkabelen lar seg enkelt installere langsmed tradisjonelle enkeltveggede rør som bildet til venstre viser. (Bilde fra Gardermoen - Oslo, forsyningsrør for JET A1). I så fall trekkes sensorkabelen inn i et perforert trekkrør som ligger innunder og langsmed røret i hele rørets lengde i traseen. Tilslutning til måle elektronikk skjer da normalt fra enten start punkt av røret, eller endepunkt. I praksis legges trekke/inspeksjons-kummer med maksimum 200-250 meters mellomrom, avhengig av antall bend etc., for ikke å overstige maksimal lengde for inntrekk av ny kabel dersom denne av en eller annen årsak må trekkes ut for kontroll eller utskiftning.

Thumbnail example

En smartere nyvinning er SafePipe. Gjennom lang tid har vi samarbeidet med LOGSTOR om å kombinere det beste fra to ulike eksisterende teknologier. Rør, rørkonstruksjon og rørproduksjon fra LOGSTORs kjerneområde, nemlig dobbeltvegg rør utviklet og anvendt til fjernvarme anlegg verden over i en årrekke. Dette har vi kombinert sammen med TraceTek måle- og sensorteknologi utviklet opprinnelig av Raychem og senere kjøpt og videreutviklet av Tyco Thermal Controls. AVA SYSTEM har gjennom mange år vært i tett samarbeide med utviklerne og det tekniske fagmiljøet knyttet til kabel-sensor teknologi i Raychem, og senere etter oppkjøpet av Raychem i 1999 med Tyco Thermal Controls. Sammen med LOGSTOR har felles innsats munnet ut i neste generasjon dobbeltvegg rør, SafePipe, med integrert kontinuerlig overvåkning for mulige lekkasjer i hele rørets lengde. Fortrinnet, og slik sett hemmeligheten med SafePipe, ligger i oppbygningen av røret og plassering/installasjon av selve følerkabelen kombinert med avansert produksjonsteknologi og kunnskap om de enkelte trinn som skal gjennomføres riktig for å få dette til hos LOGSTOR/AVA SYSTEM. Den spesielle TraceTek sensor-kabelen registrerer og melder fra om en lekkasje uansett hvor langsmed sensoren lekkasjen måtte forekomme. Alarm gis og beskjed sendes om hvor lekkasjen er lokalisert og rapporteres til ansvarshavende via en alarmsentra (TTDM) med en lokaliseringsnøyaktighet på bedre enn en meter. Man behøver altså ikke på forhånd peke ut ”smarte plasseringer” av målepunkter hvor man av erfaring vil mene at en eventuell lekkasje sannsynligvis vil komme først slik anvendelse av punktsensorer krever. Selve sensor kabelen er produsert i robust materiale som er tilpasset og testet ut i det miljø den typisk blir plassert i.

Thumbnail example

Et av de andre fortrinnene, som ofte vektlegges høyt i profesjonell sammenheng, er at systemet har en automatisk intern målesekvens for å oppdage/rapportere mulige rent tekniske feil som brudd, skade, jordingsfeil / koblingsfeil etc. på egne koblinger/kabler, med separat varsling om disse hendelsene. Det tas også opp løpende logg over alle hendelser systemet registrerer og hvilke aksjoner som eventuelt gjøres med disse. (alarmer avgitt, tastetrykk på panel som f.eks viser at noen har deaktivert en sone etc.) Dette er mulig fordi sensor kabelen er bygget opp rundt et mer sofistikert distribuert symmetrisk to-krets-system, snarere enn et mer tradisjonelt en-krets-system med de begrensninger det har. Reduksjon av falske alarmer med tilhørende utrykninger har vist seg å ha svært stor betydning og fokus. Viktigheten av nettopp dette øker dramatisk med systemets alder. Differensialmålinger i symmetriske to-krets-systemer medfører at kretsene er selvkalibrerende.

Spesielt for deteksjon av hydrokarboner (drivstoff etc.) er at kjernen i deteksjonsmetoden bygger på en relativt enkel kjemisk reaksjon som initieres ved eksponering til hydrokarboner. Altså ingen kompliserte matematiske modeller eller software som skal finne ut av et sammensatt målebilde for å kunne avgi måleresultat. Enkelhet er av stor betydning i disse miljøene for å oppnå stabilitet og nøyaktighet over tid.

AVA SYSTEM tilbyr også en integrert løsning som gjør det mulig å IP adressere de respektive overvåkningsenhetene. Deretter kan disse nås og kommuniseres med via eksisterende Ethernet, eventuelt via Internet. Systemet kan også kobles opp mot og benytte seg av Safetel's ferdige løsninger. Dette er kort forklart en sikker overføring av alarmmeldinger via det etablerte GSM nettet som blant annet bankene benytter seg av.

.


Bilder under: Colorline - Larvik, nye SuperSpeed.
SafePipe benyttes som rørsystem for drivstoff påfylling for båtene.