test text      . . . lekkasje - vær trygg - få varsel i tide . . .

________      LEKKASJE - DETEKSJON - LOKASJON - VARSLING      _________

__________   SafePipe  -  "smart-rør"   __________

SafePipe - en ny generasjon rør-i-rør, "smart-rør", i samarbeid med LOGSTOR som selv varsler fra om en lekkasje skulle oppstå i røret.

Thumbnail example

SafePipe er et resultat av smart kombinasjon av to teknologier. Fra LOGSTOR kommer produksjonsteknologi av dobbeltvegg eller "rør-i-rør" konstruksjon hvor erfaring og kunnskap ligger i flere tiårs produksjon av rør til fjernvarme. Fra Raychem - som nå er en del av Tyco Thermal Controls kommer den avanserte symmetrisk dobbeltkrets sensorteknologien utviklet for deteksjon av små lekkasjer gjennom smart anvendelse av halvledende plast polymerer med spesielle elektriske og kjemiske egenskaper.

Teknologien utviklet av LOGSTOR for volum produksjon av dobble pre-isolerte rør for væskebasert fjernvarme distribusjon gjør det mulig å produsere kostnadseffektivt dobbeltvegg rør hvor et integrert perforert trekkrør er posisjonert i rommet som er fylt med PUR mellom innerrør og ytterrør. Inne i dette perforerte trekkrøret installeres så den spesielle TraceTek sensor kabelen med installasjons- og igangkjøringsprosedyrer utarbeidet av AVA SYSTEM. Sensor kabelen registrerer og melder fra om lekkasjer som måtte forekomme gjennom hele rørets levetid uansett hvor i røret lekkasjen måtte starte. SafePipe oppnår på denne måten å få en form for intelligens, gjennom en kontinuerlig -under drift- 365/24/7 overvåkning av SafePipe røret fra innsiden, uavbrutt og i hele rørets lengde. Fordi ytterkappen av SafePipe er produsert i solid HDPE (High Density Poly Ethylene) materiale fungerer rørets ytterkappe som "miljø-membran". En eventuell lekkasje vil derfor bli oppdaget og varslet om allerede helt i startfasen, mens den ennå er ubetydelig og fremdeles befinner seg inne i mellomveggen. Følgelig vil aldri selve innholdet som transportrøret transporterer lekke ut i omgivelsene før utbedring/reparasjon er foretatt.

.