test text      . . . lekkasje - vær trygg - få varsel i tide . . .

________      LEKKASJE - DETEKSJON - LOKASJON - VARSLING      _________

___________   AVTALE OM PERIODISK KONTROLL   ___________

AVA SYSTEM anbefaler- og tilbyr APK (Avtale om Periodisk Kontroll) eller APS (Avtale om Periodisk Service) på alle operative anlegg. Det betyr en planlagt og systematisk årlig kontroll/service av alle sentrale funksjoner som programvare, koblinger, sensorer og sensorkabler. På samme måte som vi foretar en periodisk sjekk av bilen og legger til grunn at dette er avgjørende for driftssikkerhet og stabilitet i det daglige , gjelder det samme naturligvis for tekniske systemer. Særlig er systematisk og profesjonelt ettersyn viktig for systemer som nødvendigvis vil måtte ha sensorer plassert i tøffe og teknisk sett utfordrene omgivelser. Uavhengig av system, teknologi og leverandør vil ethvert alarmsystem raskt miste sin verdi og troverdighet ved økende antall falske alarmer.