test text      . . . lekkasje - vær trygg - få varsel i tide . . .

________      LEKKASJE - DETEKSJON - LOKASJON - VARSLING      _________

_________   OM AVA SYSTEMS, og AVA SafePipe System   _________


2017 AVA SYSTEMS AS får pr januar søsterselskap etablert i Gøteborg, AVA Systems AB.

2016 AVA SYSTEMS AS vinner også byggetrinn-2 med AVA SafePipe System for distibusjon av JET A1 til Ronneby flygplats / Blekinge flygflottilj F 17 Kallinge i Sverige. Dette sammen med at vi også installerer TraceTek overvåkning av JET A1 på eksisterende anlegg på Stockholms lufthavn, Arlanda. I sum gjør dette at aktivitetene i Sverige vokser gjevnt oppover. Det besluttes å planlegge for etablering av nytt søsterselskap i Sverige.

2015 AVA SYSTEMS AS vinner kontrakt i samarbeide med K-Svets, Konstruktionssvets LK AB, om bygging av nytt drivstoff distribusjonssystem for JET fuel for GKN Aerospace sine testceller for flymotorer på fabrikken i Trollättan. Hele prosjektet er basert på en AVA SafePipe System teknisk løsning. Like etter vinner vi kontrakt om leveranser av AVA SafePipe System for distibusjon av JET A1 til Ronneby flygplats / Blekinge flygflottilj F 17 Kallinge i Sverige. Denne gangen i tett samarbeide med Bravida Sverige AB, Division Syd. For AVA SYSTEMS ble 2015 slik sett et svært fremgangsrikt år for oss i Sverige.

2014 AVA SYSTEMS AS Etter gjennomgang av ulike virksomhetsområder med tilhørende regnskaper ble det besluttet av styret på ekstraordinær generalforsamling å fusjonere AVA SYSTEM AS inn i AVA SYSTEMS AS som ble stiftet 28.03.2014. Fusjonen er gjennomført av LST Revisjon, og var fullført pr 20.10.2014 hvor Skatteetaten bekrefter AVA SYSTEMS AS med Org.nr 913 494 229 er registrert både i foretaksregisteret og i merverdiregisteret. Det er full kontinuitet både juridisk og regnskapsmessig hva gjelder gjennomføringen av fusjonen.

2014 AVA SYSTEMS AS får sammen med B.T. Rørsystem kontrakt med Polarbase/Statoil om leveranse av utvidet anlegg for drivstoff håndtering på basen. Det nye anlegget er i sin helhet basert på en AVA Safepipe System teknisk løsning.

2013 AVA SYSTEM AS har nok et år bak seg med mye arbeide utført ifm. T2 utbyggingen på Gardermoen. Ring nord for JET A1 transport i SafePipe rørsystem er gjort ferdig, og planlegging for JET A1 ifm. oppstillingsplasser rundt ny pir nord har startet. Vi har videreført våre gode relasjoner med store aktører knyttet til IT Housing - databehandling og lagring - datasenter. Vi har gjennomført betydelige utvidelser hos både bl.a. Digiplex, Nets og Basefarm samtidig som vi har oppgradert og vedlikeholdt øvrige installasjoner. Vi har både gjennomført nye installasjoner og oppgraderinger i installasjoner til oljeselskapene som opererer i Norden. Blant annet har A/S Norske Shell flere lokasjoner med overvåkningsteknologi levert og installert av oss. Det er ingen tvil om at aspektene miljø og sikkerhet har økt fokus.

2012 AVA SYSTEM AS har som viktigste enkeltstående oppgave gjennom 2012 hatt fokus på fortløpende å levere rett komponent til rett tid, samt utføre de installasjonsoppgaver som vi fortløpende er forpliktet til ifm T2 prosjektet på Oslo Lufthavn - Gardermoen. Arbeid på en lufthavn under full drift betyr svært mange aktører inne til enhver tid både direkte involvert i prosjektet og utenfor. God planlegging kombinert med fleksibilitet er sentrale stikkord for å få til en god flyt i arbeidsprosessene som skal utføres. I 2012 ble selskapet AVA Aqua Norge AS stiftet som heleid datterselskap til AVA SYSTEM AS. En stadig sterkere aktualitet for produkter og løsninger til bygg-sektoren, samt det faktum at Norge ble medlem av BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) . BREEAM sier videre at: "More than 250,000 buildings have been BREEAM certified and over a million are registered for certification – many in the UK and others in more than 50 countries around the world". Det er da innen kapitlene WAT 2,3 og 4 at AVA Aqua Norge særlig har fokusert på produktløsninger. Disse kapittlene har fokus på vann- og vannforbruk, overvåkning med tanke på å unngå lekkasjer som kan pågå over tid og med tilhørende følgeskader om ingen oppdager det og i det hele tatt å unngå økonomiske tap som følge av vann på avveie.

2011 AVA SYSTEM AS får nok en stor kontrakt med SKANSKA - indirekte med Oslo Lufthavn AS -for leveranse og installasjon på Gardermoen med AVA SafePipe System teknologi for rørtransport av JET-A1. Trace Tek, som er designet inn og implementert i Safe-Pipe konstruksjonen av AVA SYSTEM, har vist seg svært stabil over tid i de installasjonene som allerede har vært operative i flere år på Gardermoen. OSL sammen med engineering selskapene som tegner og beregner nye anlegg i flyplass sammenheng har funnet svar på tidligere problemstillinger og utfordringer i forhold til miljø og sikkerhet gjennom å anvende SafePipe for rørtransport av JET A1 fuel. Det er hovedentreprenør for T2 utbyggingen SKANSKA som AVA SYSTEM har kontrakt med og i det daglige et svært nært og tett samarbeide med gjennom hele prosjektet.

2010 AVA SYSTEM AS får sin største enkeltstående kontrakt med OSL - Oslo Lufthavn AS for utbygging på Gardermoen med AVA SafePipe System teknologi. Denne teknologien som består av dobbelt vegg konstruksjon rør med integrert trekkerør for sensorkabler levert og installert av AVA SYSTEM AS. Disse rørene brukes for rørtransport av JET-A1 fuel i forbindelse med Fjernoppstilling Syd og Commuterlounge. Utbygging 2010/2011.

2010 AVA SYSTEM AS får kontrakt med IBM Norway - Rosenholm Campus - valgte AVA SYSTEM's løsning med TraceTek TT1000 teknologi for overvåkning av mulige lekkasjer fra kjølesystemene i de nye datahallene som er bygget for Digiplex.

2010 AVA SYSTEM AS styrker ytterligere sin posisjon i Sverige med inngått avtale om samarbeid med Enaco Sverige AB.

2010 AVA SYSTEM AS styrker sin posisjon i Sverige med ny adresse.

2010 AVA SYSTEM AS inngår ny utvidet avtale om salg/distribusjon/markedsføring med Tyco Thermal Controls om TraceTek Leak Detection og Speciality Heating Products.

2010 AVA SYSTEM AS inngår avtale om salg/markedsføring/installasjon med CADIS om Early Warning Systems.

2009 AVA SYSTEM AS inngår avtale om salg/markedsføring/installasjon med LOGSTOR om SafePipe.

2009 AVA SYSTEM AS fornyer tidligere inngått avtale om salg/markedsføring av alle Channell produkter til de Nordiske land.

2009 AVA SYSTEM AS utvider eksisterende avtale om salg/markedsføring av Cabletec produkter til de Nordiske land.

2008 AVA SYSTEM AS går ut av partnerskapsavtale og selger alle sine aksjer i Teknordic ApS i desember, og Teknordic Norge avvikles.

2007 AVA SYSTEM AS med styret i Teknordic vedtar å stifte Teknordic Norge som heleid datterselskap av Teknordic ApS.

2006 AVA SYSTEM AS stifter Teknordic ApS - Danmark i november med eierskap i 50% av aksjene.

2005 AVA SYSTEM AS får avtale om salg/markedsføring av Cabletec produkter til Norge.

2004 AVA SYSTEM AS inngår avtale om salg/markedsføring av alle Channell Corporation produkter til de Nordiske land.

2004 AVA SYSTEM AS inngår avtale om salg/markedsføring/installasjon/service av TraceTek lekkasje deteksjon fra Raychem / Tyco Thermal Controls.

2004 AVA SYSTEM AS stiftet i mai 2004.

Eier og grunnlegger av AVA SYSTEM, Sverre Holte, var ansatt i Raychem og senere Tyco Electronics i perioden 1995-2004. Han hadde i denne perioden Nordisk ansvar for salg gjennom distribusjon generelt og de spesifikke markedene transport, forsvar og data/tele. Før dette har han arbeidet både med teknisk utvikling/design og salg/markedsføring i flere år for blandt annet for selskapene Normarc, TSAT, Data General, StatsPartner og Norsk Data. Han har formell høyere utdannelse fra SDSU (South Dakota State University) og Pan American University (Texas) i USA. Mastergrad i EE. Akredittert tittelen "Sivilingeniør" ved NTH i Trondheim etter retur til Norge i 1986. Han har senere studert frem til bedriftsøkonom i økonomi ved BI (Bedriftsøknomisk Institutt) og tatt bedriftsledelse ved UiO (Universitetet i Oslo). Han har i tillegg en rekke kurs og seminar innenfor spesifikke fagdisipliner knyttet mot elektronikk, EMC/EMP problematikk, miljø og sikkerhet.