test text      . . . lekkasje - vær trygg - få varsel i tide . . .

________      LEKKASJE - DETEKSJON - LOKASJON - VARSLING      _________

_____________   PRIS - BUDSJETT - TILBUD   ____________

En TraceTek installasjon er ikke umiddelbart rett frem å gi ut en generell og samtidig god prisindikasjon på. Priser på enkeltkomponenter vil være relativt uinteressant da disse vil måtte bli installert av kvalifisert installatør. Videre vil kostnad også naturligvis avhenge av installasjonens størrelse, beskaffenhet og sammensetning. For å kunne gjøre et godt kostnadsoverslag, eventuelt tilby et prosjekt til fast pris, gjør vi ofte en befaring av prosjektet i tillegg til å se på oversendt underlag for å beregne en samlet komponent- og installasjonskostnad så riktig som mulig.

Eksempel - Tekniske rom / Datahaller. Et forholdsvis enkelt teknisk rom på 20-50 kv m vil ligge i området NOK 20-50.000 ferdig installert og overlevert. En hall på 50-200 kv.m vil ligge i området NOK 50-150.000 ferdig installert og overlevert. Prosjekter større enn dette vil variere for mye til å gi noe mening å annslå uten først å se på et underlag, eventuelt foreta en befaring.

Eksempel SafePipe. For prosjekter med deteksjon/overvåkning av mulige lekkasjer fra tanker eller rør gir vi tilbud eller budsjett underlag basert på tegninger eller aller best en befaring av aktuelt anlegg. For et SafePipe prosjekt med rørlengde på ca 500 meter og diameter på ca 200 mm vil SafePipe ferdig levert med installert og idriftsatt TraceTek teknologi for lekkasje deteksjon/lokasjon/varsling ligge i størrelsesorden NOK 2000 - 4000 pr meter. Utlegg av rørene i trase, sveising og kontroll/røntgen av sveiser er ikke medregnet da dette ofte mest praktisk ordnes av oppdragsgiver med lokale entreprenører. Pris vil naturligvis variere med antall bend, forgreninger, kummer og andre komponenter, antall skjøter, beliggenhet, ulike restriksjoner og krav på arbeidssted, dokumentasjonskrav etc.

Leveringstid på SafePipe ligger i området 5-8 uker, litt avhengig av volumer og kompleksitet.

Det beste for å få et riktig og realistisk prisbilde er å gjøre en direkte henvendelse til oss, så går vi gjennom og vurderer den spesifikke installasjonen og sender et tilbud/budsjett underlag tilbake for dette.